Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[NOVÉ] Reporty Ľudia – Prepojenie na profil osoby

Pridanie novej sekcie “Ďalšie” pre zobrazenie stĺpcov:

 • Link na profil osoby,
 • Link na profil detail.
 • Nový stĺpec "Link na profil osoby" – klikateľná ikonka:
  • ak má používateľ oprávnenie „Správa Osoby/Profil osoby/Zobrazenie“ na zobrazenie profilu osoby, po kliknutí na ikonku bude v novej karte presmerovaný na profil danej osoby.
  • Ak používateľ nemá oprávnenie „Správa Osoby/Profil osoby/Zobrazenie“ na zobrazenie profilu danej osoby po kliknutí na ikonku bude zobrazené chybové hlásenie „Nemáte oprávnenie na zobrazenie profilu osoby.“ (Používateľovi nebude povolené presmerovanie na profil osoby).
 • Nový stĺpec "Link na profil detail " – URL link profilu osoby (iba text)
  • ak má používateľ oprávnenieSpráva Osoby/Profil osoby/Zobrazenie“ na zobrazenie profilu danej osoby po skopírovaní URL linky do prehliadača bude presmerovaný na profil danej osoby.
  • Ak používateľ nemá oprávnenieSpráva Osoby/Profil osoby/Zobrazenie“ po skopírovaní URL linky do prehliadača bude presmerovaný na zoznam všetkých osôb v systéme. (Používateľovi nebude povolené presmerovanie na profil osoby).

Prečítajte si viac v časti: OPRÁVNENIA/Osoby a REPORTY/Reporty o osobách.

 

[NOVÉ] Reporty Jednotky – Prepojenie na profil Jednotky

 • Pridanie novej sekcie “Ďalšie” pre zobrazenie stĺpcov:
  • Link na profil Jednotky,
  • Link na profil detail.
 • Nový stĺpec "Link na profil Jednotky" – klikateľná ikonka:
  • ak má používateľ oprávnenie Správa Jednotky/Jednotky/Zobrazenie, po kliknutí na ikonku bude presmerovaný v novej karte na profil danej jednotky.
  • Ak používateľ nemá oprávnenie Správa Jednotky/Jednotky/Zobrazenie, po kliknutí na ikonku bude zobrazené chybové hlásenie „Nemáte oprávnenie na zobrazenie profilu Jednotky.“ (Používateľovi nebude povolené presmerovanie na profil jednotky).
 • Nový stĺpec "Link na profil detail " – URL link profilu Jednotky (iba text):
  • systémom štandardne nie je obmedzené zobrazovanie profilov jednotiek. Po skopírovaní URL linku do prehliadača bude používateľ presmerovaný na profil danej jednotky. (Logika zobrazovania/dostupnosti jednotlivých záložiek v profile jednotiek ostáva nemenná, to zn., že pre používateľa sú dostupné len záložky, pre ktoré je povolené zobrazenie v Administrácia/Nastavania/Profil Jednotky a na ktoré má používateľ pridelené špecifické oprávnenia.

Prečítajte si viac v časti: OPRÁVNENIA/Jednotky a REPORTY/Reporty o jednotkách.

 

[NOVÉ] Nové parametre filtrovania pre zoznam členov v jednotke

 • Nový parameter filtrovania PRIMÁRNE ČLENSTVO/ČLENSTVO:
  • nový filter: Primárne členstvo: umožňuje zobraziť iba osoby, ktoré majú na danej úrovni jednotky primárne členstvo (nezahŕňa osoby, ktoré majú primárne členstvo v podradených jednotkách danej jednotky).
  • nový filter: Členstvo (bežné, nie primárne): umožňuje zobraziť iba osoby, ktoré majú na danej úrovni jednotky bežné členstvo (nezahŕňa osoby, ktoré majú na danej úrovni primárne členstvo alebo členstvá v podradených jednotkách danej jednotky).
 • Nový parameter filtrovania VEKOVÉ SKUPINY:
  • nové filtre umožňujú filtrovať osoby zo zoznamu zobrazených osôb podľa zadefinovaných vekových skupín.
  • Možnosti filtrovania podľa vekových skupín sú závislé od nastavení a zadefinovaných vekových skupín v časti: Administrácia/Členstvo/Vekové skupiny. (Filtre v zozname osôb v jednotke) sú dynamické a odzrkadľujú vždy aktuálne definované vekové skupiny.

Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Ľudia v jednotke.

 

 [VYLEPŠENIE] Nový dostupný parameter pre administráciu Notifikácie „Používateľ odvolal súhlas“

 • Pre notifikáciu „Používateľ odvolal súhlas“ pridaný nový parameter: ORG_UNIT_NAMEPrimárna jednotka osoby, ktorá zrušila súhlas.

Prečítajte si viac v časti: ADMINISTRÁCIA -NASTAVENIA/Administrácia notifikácii.

 

Úlohy

 • Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníkov.

 

Oprava chýb

 • [Notifikácie] – oprava zobrazenia hodnoty pre parameter #MEMBER_ID# v notifikačnom emaily zasianom administrátorovi jednotky po exspirovaní registračného linku osoby do systému Teepee.
 • Oprava ďalších drobných chýb.