Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[NOVÉ] Dodatočné zabezpečenie prístupu k osobným údajom

 • V súvislosti s požiadavkami GDPR na ochranu osobných údajov bola pridaná úroveň overenia osôb v procese vytvárania osôb a TeePee používateľských účtov (elektronická registrácia (do organizácie) a elektronická prihláška do Teepee).
 • Po otvorení linky na vyplnenie elektronickej prihlášky alebo elektrickej registrácie člena bude od osoby, ktorý takto bude pristupovať k osobným údajom vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia člena, ktorého sa daná prihláška/registrácia týka.
 • Po otvorení linky na vyplnenie elektronickej prihlášky alebo elektrickej registrácie člena prostredníctvom Zákonného zástupcu bude od osoby (Zákonného zástupcu), ktorý takto bude pristupovať k osobným údajom dieťaťa vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia dieťaťa, ktorého sa daná prihláška/registrácia týka.
 • Po otvorení linky na vyplnenie elektronickej prihlášky zákonného zástupcu bude od Zákonného zástupcu, ktorý takto bude pristupovať k osobným údajom vyžadované overenie vo forme zadania Dátumu narodenia dieťaťa, na ktorého profil je Zákonní zástupca prepojení.
 • Overenie sa bude týkať prístupov:
  • Pridávania nového člena cez elektronický formulár (bez vytvárania TeePee konta).
  • Pridávania nového člena cez elektronickú prihlášku (s vytvorením TeePee konta).
  • Pozvania existujúceho člena do Teepee (elektronická prihláška).
  • Pridávania nového člena-dieťaťa cez elektronický formulár prostredníctvom Zákonného zástupcu (bez vytvárania TeePee konta Zákonného zástupcu).
  • Pridávania nového člena/dieťaťa cez elektronický formulár prostredníctvom Zákonného zástupcu (s vytváraním TeePee konta Zákonného zástupcu).
  • Vytvorenia Teepee účtu pre Zákonného zástupcu.

Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Ľudia v jednotke a PROFIL/Zákonní zástupcovia.

 

[NOVÉ] Zobrazenie a prístup k bývalým členom Jednotky

 • Nová záložka v jednotke „Bývalí členovia“:
  • Záložka umožňuje zobrazenie bývalých členov jednotky, ktorí mali v minulosti členstvo v jednotke a aktuálne sú neaktívni v organizácií – nemajú žiadne aktívne členstvo v žiadnej jednotke. (Tento zoznam neobsahuje bývalých členov jednotky, ktorí majú aktívne členstvo v inej jednotke (status: Aktívny)!)
  • Zobrazenie záložky je podmienené nastaveniami v časti Administrácia/Nastavenia/Profil Jednotky/Bývalí členovia alebo pridelením skupiny oprávnení Správa Jednotky/„Prístup do archívu členov jednotky/Zobrazenie, Prístup“.
  • Pridané rovnaké možnosti filtrovania bývalých členov rovnako ako pre zoznam ľudí v jednotky, podľa: Stavu členstva, Vekových skupín, Typu členstva v jednotke a statusu Dobrovoľník.
 • Nová skupina oprávnení: „Prístup do archívu členov jednotky/Zobrazenie, Prístup“ v kategórií oprávnení „Správa jednotky“.
  • Oprávnenie Prístup do archívu členov jednotky/Zobrazenie – umožňuje používateľovi zobrazenie záložky Bývalí členovia v jednotke so zoznamom osôb.
  • Oprávnenia: Prístup do archívu členov jednotky/Zobrazenie a Prístup - umožňuje používateľovi zobrazenie záložky Bývalí členovia v jednotke so zoznamom osôb a možnosťou zobrazenia profilu takejto osoby. Pre úspešné presmerovanie na profil neaktívnej osoby-.bývalého člena jednotky je nutné aj pridelenie Oprávnenia: Profil Osoby/Zobrazenie. 
  • Používateľ s oprávneniami na zobrazenie profilu bývalých neaktívnych členov je oprávnený vidieť iba tie záložky v profile tejto osoby, na ktoré má oprávnenia (pôvodná logika pre zobrazovanie profilov neaktívnych osôb).

Prečítajte si viac v časti: OPRÁVNENIA/Jednotky a JEDNOTKY/Bývali členovia jednotky.

 

Úlohy

 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
 • Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníka.

 

Oprava chýb

 • [Presun Jednotky] – oprava doťahovania názvu do informačnej správy o úspešnom presune jednotky pod nové nadradenú jednotku.
 • [Modálne okná – oprava zobrazenia modálnych okien v špecifickom zobrazení – doplnenie scroll baru (posuvnej lišty)
 • Oprava ďalších drobných chýb.