Úlohy

  • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.
  • Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníka.

Oprava chýb

  • Oprava ďalších drobných chýb.