[VYLEPŠENIE] Odvolanie povinného súhlasu v záložke GDPR neodvolá automaticky ostatné súhasy
  • upravená nová logika odvolávania súhlasov - pri odvolaní povinného súhlasu a tým ukončením členstva v organizácii, ostáva udelenie ostatných súhlasov zachované.

Úlohy

  • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre vybrané jazykové verzie aplikácie.

Oprava chýb

  • Oprava ďalších drobných chýb.