Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[NOVÉ] Automatické overenie udelenia povinných súhlasov

 • Ak organizácia vytvorí nový povinný súhlas a nastaví ho ako aktívny sa systém správa nasledovne:
  • Pri vyplnení prihlasovaních údajov (u osoby s existujúcim kontom) a ich potvrdení systém verifikuje, či osoba má udelené povinné súhlasy. Ak nie zobrazí sa nová obrazovka > Udelenie povinných súhlasov
  • Používateľ, ktorý nemá udelené všetky povinné súhlasy (napr. obnovený používateľ, existujúci aktívny používateľ s neudelenými povinnými súhlasmi) je po vyplnení prihlasovacích údajov a ich potvrdení presmerovaný na novú stránku (v tej istej záložke prehliadača).
  • Udelenie nových súhlasov bude vyžadované pri novom prihlásení, tzn, od aktuálne prihlásených používateľov bude nový súhlas požadovanými pri opätovnom prihlásení
  • Ak je používateľ prihlásený v systéme čase, kedy pribudne nový povinný aktívny súhlas – jeho prihlásenie ostáva platné. Kontrola pridelenia povinných súhlasov prebehne až pri najbližšom prihlásení.
 • Znenie zobrazovaných súhlasov zachované podľa aktuálnych pravidiel zobrazovania súhlasov (podľa min. systémového veku)
 • Logika zobrazovania ZŤP súhlasov – zachovaná. Povinné aktívne  ZŤP súhlasy sú vyžadované iba pre osobu so stavom ZŤP.

 

[NOVÉ] Zobrazenie mena a priezviska osoby, ktorá odobrala/udelila súhlasy v Reportoch

 • Nové údaje zobrazené v stĺpcoch v Reportoch: Ľudia
  • stĺpec Udelené súhlasy - za každým názvom udeleného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom udelenia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá udelila súhlas. Dátum a Meno sú oddelené čiarkou.
  • stĺpec Odobrané súhlasy - za každým názvom odobraného súhlasu bude v zátvorke spolu s dátumom odobratia zobrazené Meno a Priezvisko osoby, ktorá odvolala súhlas. Dátum a Meno sú oddelené čiarkou.
  • stĺpec Neudelené súhlasy (súhlasy, ktoré neboli nikdy udelené a následne odobrané) - bez zmeny - zobrazuje sa iba názov súhlasu.

 

[NOVÉ] Potvrdzovacie okno pri udelení súhlasov pre inú osobu

 • V prípade, že osoba udeľuje / odoberá súhlas inej osobe v tabe GDPR sa po zaškrnutí checkboxu zobrazí dialógové okno s informáciou, že osoba si je vedomá, že udeľuje súhlas za inú osobu.
 • Potvrdzovacie Dialógové okno sa zobrazí pri povinných aj nepovinných súhlasoch.
 • Potvrdzovacie Dialógové okno sa zobrazí aj keď je osoba rodič, ktorý udeľuje súhlasy.
 • Potvrdzovacie Dialógové okno sa zobrazí aj keď ide o neaktívnu osobu.

 

Oprava chýb

 • oprava konkrétnych chýb u rôznych klientov