Pridávanie kvalifikácie 

Nový typ kvalifikácie je možné pridať kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu.

 

 

V novom dialógovom okne Pridať typ kvalifikácie zadajte Názov kvalifikácie a prípadne jeho platnosť. Platnosť typu kvalifikácie nie je povinný údaj. Ku každému typu kvalifikácie môžete nahrať logo/obrázok kliknutím na tri bodky a zvolením Nahrať obrázok. Maximálna veľkosť obrázka  150kB, a to platí pre všetky obrázky nahrávané do systému.

 

Kliknite na Uložiť.