Manuálne obnovenie hesla

V prípade problémov s obnovením užívateľského mena alebo hesla môže iný užívateľ so špecifickým povolením poslať  užívateľovi žiadosť o obnovenie hesla. 

Používateľ s oprávnením na modifikáciu používateľov v jednotke (v skupine oprávnení Používatelia) môže poslať e-mail s pokynmi na resetovanie účtu. Vyberte jednotku, v ktorej sa osoba nachádza, nájdite danú osobu v záložke Používatelia a kliknite na tlačidlo individuálnej akcie („tri bodky“) - možnosť Obnoviť heslo.

 

 

Tento e-mail nie je možné zaslať zablokovanej osobe (osobe, ktorá bola zablokovaná z dôvodu 5 nesprávnych pokusov o heslo) alebo osobe, ktorá bola zablokovaná správcom. V tom prípade je potrebné používateľa najskôr odblokovať správcom – záložka Používatelia v jednotke, individuálna akcia “tri bodky”, možnosť Odblokuj.

Následne sa zobrazí potvrdzujúce upozornenie s podrobnosťou, na ktorú e-mailovú adresu boli pokyny na resetovanie zaslané. Obnovovací e-mail bude odoslaný na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená ako e-mailová adresa na registráciu, ktorú nájdete v časti Profil používateľa / Nastavenia / E-mailová adresa.

 

Automatické obnovenie hesla

Ak používateľ zabudne svoje užívateľské meno alebo heslo, kliknutím na “Nemôžeš sa prihlásiť?” na prihlasovacej stránke sa dostane na okno na obnovenie hesla.

Po potvrdení platnej a správnej e-mailovej adresy pre registráciu alebo užívateľského mena v okne “Zistenie Prihlasovacieho mena a reset hesla” dostane používateľ verifikačný e-mail s pokynmi na obnovenie hesla.

Upozorňujeme, že ak bola osoba zablokovaná z dôvodu 5 nesprávnych pokusov o prihlásenie, v tomto prípade nebude možné obnoviť heslo. Ak chcete účet odblokovať, buď používateľ počká na automatické odblokovanie (nastavené organizáciou v sekcii Administrácia / Nastavenia / Systém) alebo sa obráti sa na správcu jednotky, ktorý by mal mať možnosť ho odblokovať.

 

Nové heslo musí pozostávať minimálne z 8 znakov vrátane najmenej jedného veľkého písmena, jedného malého písmena a čísla. Po vytvorení hesla sa používateľ môže prihlásiť k účtu pomocou novovytvoreného hesla.