V Administrácii je záložka Základné nastavenia rozdelená na:

Základné nastavenia

 

 

 • Preferovaný jazyk (angličtina, maďarčina, slovenčina) - všetky automatické e-maily a upozornenia sa budú posielať v tomto jazyku bez ohľadu na to, aký jazyk si používateľ nastaví na svojej stránke Profilu na karte Nastavenia
 • Mena – v tejto mene budú poplatky v registráciách
 • Preferovaná krajina
 • Zobraz všetkých ľudí v systéme
  • Ak je možnosť ZAPNUTÁ, umožníte používateľom zobraziť v sekcii Ľudia všetky osoby v systéme.
  • Ak je možnosť VYPNUTÁ, v sekcii Ľudia sa používateľom zobrazia iba osoby z používateľovej jednotky a tí, na ktorých má oprávnenie.
 • Skry záložku Ľudia v jednotke pre osoby bez používateľskej role
  • Ak je možnosť ZAPNUTÁ, používateľom bez používateľskej role skryjete záložku Ľudia v jednotke. Ak toto skrytie povolíte, automaticky sa prestaví prvá možnosť “Zobraz všetkých ľudí v systéme” na VYPNUTÉ.
  • Ak je možnosť VYPNUTÁ, záložka Ľudia sa v jednotke pre používateľov bez používateľskej role zobrazuje.
 • Zobraz členov iba z aktuálnej jednotky
  • Ak je možnosť ZAPNUTÁ, umožníte používateľom zobraziť iba členov z aktuálne zobrazenej jednotky.
  • Ak je možnosť VYPNUTÁ, používateľom sa zobrazujú ľudia z aktuálne zobrazenej jednotky a ľudia z podradených jednotiek.

Potom Uložte vaše nastavenia.

Nastavenia organizácie

 

 

 • Názov Organizácie
 • Logo organizácie je možné nahrať kliknutím na tri bodky v ľavej časti obrazovky a kliknutím na Nahrať obrázok. Následne kliknite na Uložiť nastavenia. Nahraté a uložené logo organizácie je zobrazené na prihlasovacej stránke a po prihlásení do systému v hlavnom menu. Maximálna veľkosť obrázka 150kB, a to platí pre všetky obrázky nahrávané do systému.

Potom Uložte vaše nastavenia.

 •