Minimálny vek používateľa sa nastavuje v systéme v časti Administrácia / Nastavenia / Systém (predvolený vek 16). Táto minimálna veková hranica má vplyv, ak zákonný zástupca musí dať súhlas so spracovaním osobných údajov pri vypĺňaní registračného formulára. V prípade používateľov mladších ako minimálny vek musí zákonný zástupca udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Typ súhlasu, ktorý daná osoba dáva, závisí aj od tohto veku (pre používateľov nad a pod týmto systémovým vekom)

Pridávanie zákonného zástupcu

S pridávaním Zákonných zástupcov súvisí jeden z parametrov v Administrácii / Nastaveniach / Systém / Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch. Ak je používateľ mladší ako je vek stanovený v poli “Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch”, administrátor má právo pridať zákonných zástupcoch pomocou znaku „+“ v pravom hornom rohu na záložke Zákonných zástupcov.

 

Následne sa zobrazí nové okno “Pridať zákonného zástupcu”, kde je potrebné možné vybrať si z dvoch možností:

 • Nájsť medzi existujúcimi osobami alebo
 • Vytvoriť nového zákonného zástupcu (popis pridávania zákonného zástupcu je opísaný nižšie).

Keď užívateľ dosiahne vek v poli “Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch“ už nebude možné pridať žiadneho zákonného zástupcu a záložka „Zákonní zástupcovia“ sa v profile tejto osoby prestane zobrazovať.

 

1. Pridávanie existujúcich zákonných zástupcov

Ak je osoba / zákonný zástupca už vedený v systéme, je možné ju vyhľadať pomocou mena alebo registračného emailu.

Následne sa údaje o tejto osobe prepoja s maloletým dieťaťom, meno, priezvisko a iné údaje zákonného zástupcu sa uložia v záložke “Zákonní zástupcovia” odkiaľ bude možné prejsť na profil tohoto zákonného zástupcu alebo ho vymazať. Úprava údajov zákonného zástupcu je možná priamo z jeho profilu.

 

2. Pridávanie nového zákonného zástupcu

Po zvolení možnosti pridania nového zákonného zástupcu sa zobrazí okno, kde je potrebné vyplniť povinné údaje označené hviezdičkou (*).

Po uložení sa záznam s novo pridaným zákonným zástupcom zobrazí v záložke “Zákonní zástupcovia” v profile dieťaťa. V trojbodkovom menu je možné tento záznam “Upraviť”, “Zmazať” alebo “Pozvať do Tee-Pee”. Pokiaľ Zákonný zástupca nemá účet Tee-Pee, je možné editovať jeho údaje cez trojbodkové menu.

Po zvolení možnosti “Pozvať do Tee-Pee” sa zobrazí okno s osobou, s ktorou bude profil Zákonného zástupcu prepojený.

Po potvrdení akcie Pozvať bude na email zákonného zástupcu poslaný email (možné nastaviť v Administrácii / Nastavenia/ Email) s linkom na formulár, ktorý obsahuje sekciu pre zadanie prihlasovacích údajov pre zákonného zástupcu.

Potom, ako si zákonný zástupca vytvorí konto v Tee-Pee, bude možné dostať sa na jeho profil cez individuálne akciu v trojbodkovom menu v profile osoby, v záložke “Zákonní zástupcovia”.

Možnosť pozvať zákonného zástupcu do systému je viazané na oprávnenie “Zákonní zástupcovia / Pozvať).

Po prihlásení Zákonného zástupcu bude dostupný jeho profil so záložkami Údaje, Kontakty, Deti a Nastavenia. Po kliknutí na šípku pri mene v ľavom panely sa vylistuje zoznam mien detí, s ktorými je tento zákonný zástupca prepojený.

 

Profil zákonných zástupcov

1. Profil zákonného zástupcu, ktorý nie je členom organizácie

 • Obsahuje vybrané záložky Údaje, Kontakty, Nastavenia a Deti
 • Záložka Deti: pre túto záložku nie sú dostupné žiadne akcie, iba zobraziť osoby prepojené s daným Zákonným zástupcom
 • V prípade potreby odobratia prepojenia (dieťa vs Zákonný zástupca) je potrebné akciu vykonať z profilu vybraného dieťaťa akciou “Zmazať” v troj-bodkovom menu záznamu Zákonného zástupcu
 • V hlavnom ľavom paneli, po kliknutí na vlastné meno sa zobrazí profil / zoznam profilov detí, ktoré su prepojené s týmto zákonným zástupcom. Po kliknutí na meno dieťaťa, bude zákonný zástupca presmerovaný na profil dieťaťa s možnosťou editovať vybrané údaje dieťaťa podľa všeobecných nastavení pre Používateľov bez oprávnení.

Zobrazenie profilu Zákonného zástupcu (ktorý nie je členom) je viazané na oprávnenie “Profil Osoby”. V prípade ak ide o profil Zákonného zástupcu (ktorý nie je členom) a nemá platné prepojenia na profily detí, je zobrazenie profilu viazané na oprávnenie „Zobrazenie neaktívnych osôb“ a “Profil Osoby”.

 

Automatické zablokovanie účtu Zákonného zástupcu, ktorý nie je členom: Používateľský účet Zákonného zástupcu, ktorý nie je členom organizácie, bude automaticky zablokovaný ak:

 • Posledné aktívne členstvo dieťaťa viazaného na profil Zákonného zástupcu bude ukončené v rámci organizácie.
 • Posledné dieťa, ktorého profil je viazaný na Zákonného zástupcu dosiahne vek stanovený v Administrácii / Nastavenia / Systém / “Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch”.
 • Ak sú manuálne zrušené prepojenia na Zákonných zástupcov z profilov detí.
 • Ak je posledné aktívne dieťa viazané na Zákonného zástupcu zmazané zo systému.

Ak sa Zákonný zástupca chce stať členom organizácie, je možné, aby administrátor zmenil jeho profil na “normálny” členský profil, a to použitím akcie “Obnovenie osoby” z profilu Zákonného zástupcu. Obnovením osoby bude tento Zákonný zástupca priradený do určitej jednotky, čím sa stane jej členom.

 

2. Profil zákonného zástupcu, ktorý je zároveň členom organizácie

 • Okrem štandardných záložiek sa zobrazuje záložka Deti (pre túto záložku nie sú dostupné žiadne akcie, iba zobraziť osoby prepojený s daným Zákonným zástupcom)
 • V prípade potreby odobratia prepojenia (dieťa vs Zákonný zástupca) je potrebné akciu vykonať z profilu vybraného dieťaťa akciou “Zmazať” v trojbodkovom menu záznamu Zákonného zástupcu
 • V hlavnom ľavom paneli, po kliknutí na vlastné meno sa zobrazí profil / zoznam profilov detí, ktoré su prepojené s týmto zákonným zástupcom. Po kliknutí na meno dieťaťa, bude zákonný zástupca presmerovaný na profil dieťaťa
  • o s možnosťou editovať vybrané údaje dieťaťa podľa všeobecných nastavení pre Používateľov bez oprávnení.
  • o s možnosťou editovať vybrané údaje podľa pridelených oprávnení (ak sa tieto oprávnenia vzťahujú na toto dieťa)

Zobrazenie profilu Zákonného zástupcu, (ktorý je členom) viazané na oprávnenie “Zákonní Zástupcovia” a “Profil osoby”.

 

Zmazanie zákonných zástupcov zo systému

Používateľ s vybraným oprávnením pre zmazávanie osôb je oprávnený zmazať Profil zákonné zástupcu použitím akcie Zmazanie osoby v troj-bodkovom menu v profile tohto zákonného zástupcu. Touto akciou bude zrušené aj jeho tee-pee konto.

Záznam zákonného zástupcu v záložke Zákonní zástupcovia v profile dieťaťa, ostáva zaznamenaný, avšak už bez prepojenia na pôvodný profil.