Ak chcete určitú osobu odstrániť, potrebujete oprávnenie na Vymazanie a obnovenie osôb, oprávnenie na Zobrazenie profilu osoby alebo na Detail Osoby - Zobrazenie neaktívnych osôb. Následne kliknite na tri bodky vpravo hore v profile osoby.

 

 

Zobrazí sa nové okno s potvrdením Zmazať osobu. Potvrďte odstránenie osoby.

 

 

Väčšina osobných údajov osoby bude odstránená. Zachovajú sa iba vybrané informácie, ako meno, priezvisko a dátum narodenia. Odstránená osoba má stav “Zmazaná” a nie je viditeľná v sekcii Ľudia a na záložke Ľudia v jednotke. Záznam osoby je stále viditeľný v registráciách a udalostiach, ale so značkou “Zmazaná“.

Odkaz na odstránenú osobu je zablokovaný, akoby používateľ pre túto osobu nemal povolenie. Ak mala vymazaná osoba aj účet Tee-pee, po odstránení osoby bude odstránený aj jej účet a nebude možné ho obnoviť.