Doplnenie  člena/členov do registrácie

Do registrácie jednotky, ktorá je v stave Odoslaná, je možné pridať ďalšiu osobu - člena. V detaile registrácie kliknite na „+“.

Zo zoznamu ešte neregistrovaných ľudí vyberte osobu resp. viac osôb, ktoré chcete zaregistrovať ako členov organizácie a na konci zoznamu ľudí kliknite na Pokračovať.

Skontrolujte všetky údaje, vyberte typ členstva a kliknite na Odoslať.

Pri osobách, ktoré majú stav ZŤP nastavený na Áno, systém im automaticky priradí poplatok, ktorý bol v Administrácii nastavený ako poplatok pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Pridané osoby sa zobrazia v zozname registrovaných osôb v detaile registrácie.

Až do schválenia / zamietnutia registrácie je v registrácia stave Odoslaná. Pred schválením ju môžete kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.

Odobratie člena/členov z registrácie

Z registrácii jednotky, ktorá je v stave Odoslaná, je možné odobrať  osobu - člena. Pri členovi, ktorého chcete odobrať, kliknite na tri bodky vedľa jeho mena, vyberte Zrušiť registráciu a potvrďte zrušenie registrácie. Osoba bude odobratá zo zoznamu registrovaných ľudí v detaile registrácie.

Zmeny sa prejavia aj v registračnom hárku, ktorý je možné si znovu vytlačiť.

 

Zlúčenie registrácii

Otvorené (Odoslané) registrácie môžu byť tiež zlúčené do jednej, ak sú v rovnakom období registrácie. Je možné zlúčiť iba registrácie toho istého typu a registrácie vytvorené v tej istej jednotke.

Otvorené Registrácie (v stave Odoslaná) rovnakého typu a vytvorené pre rovnaké registračné obdobie v tej istej jednotke je možné zlúčiť do jednej registrácie použitím akcie „Zlúčiť“.