Typy podujatí

V záložke Typy podujatí môžete pridať nový typ kliknutím na „+“ vpravo hore a v modálnom okne nastavíte názov nového typu.

 

 

Ak chcete pri vytváraní podujatí priraďovať typ podujatia, musíte ich vytvoriť v tejto záložke, inak sa pole s typom podujatia nezobrazí v okne „Pridať alebo upraviť udalosť“.

Kliknutím na tri bodky pri jednotlivých už vytvorených typoch podujatí ich môžete upraviť alebo zmazať.

 

 

Kategórie podujatí

V záložke Kategória podujatí môžete pridať novú kategóriu kliknutím na „+“ vpravo hore a v modálnom okne nastavíte názov novej kategórie.

 

                     

Ak chcete pri vytváraní podujatí priraďovať kategóriu podujatia, musíte ich vytvoriť v tejto záložke, inak sa pole s kategóriou podujatia nezobrazí v okne „Pridať alebo upraviť udalosť“.

Kliknutím na tri bodky pri jednotlivých už vytvorených kategóriách podujatí ich môžete upraviť alebo zmazať.

 

 

Nastavenia podujatí

V záložke Nastavenia si volíte Povinné polia v Záverečnej správe. Či budú polia Cieľ a Program podujatia zobrazované v Záverečnej správe vždy ako povinné, alebo budú povinné iba v prípade, ak je Podujatie hradené z dotácie MŠVVaŠ SR.

V nastaveniach podujatí je možné vypnúť / zapnúť celý modul Podujatia. Týmto sa skryje aj samotná sekcia Podujatia v bočnom menu. Keď je modul Podujatia vypnutý, všetky webové odkazy, ktoré boli vytvorené pre akúkoľvek udalosť, nebudú aktívne. Len po opätovnom zapnutí tohto modulu,  sa odkazy stanú aktívnymi a podrobnosti o udalosti sa môžu zdieľať prostredníctvom presnej webovej adresy.

Je tiež možné definovať pravidlá pre pridávanie osôb na verejné podujatia:

Ak je povolené pridávanie všetkých osôb (zapnutý prepínač): administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných osôb všetky aktívne osoby v organizácii (bez ohľadu na jeho oprávnenia).

Ak je povolené pridávanie iba osôb z jednotiek, na ktoré ma používateľ oprávnenie (vypnutý prepínač): administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných osôb iba aktívne osoby z jednotiek, na ktoré má oprávnenie (poznámka: dostupnosť osôb z podradených jednotiek pri pridávaní osôb na podujatie závisí od toho, či sú používateľské roly v jednotkách daného používateľa bez alebo vrátane podradených jednotiek).