Pridanie / Pozvanie osoby na podujatie

Ak ste autorom podujatia alebo máte oprávnenie na modifikáciu daného podujatia, po publikovaní podujatia môžete na dané podujatie pridať alebo pozvať osoby z jednotiek, na ktoré máte oprávnenia.

 

 

Používateľ s oprávneniami Podujatia v jednotke môže manuálne pridať osoby na podujatie kliknutím na Pridať a to v detaile podujatia (záložka informácie),kliknutím na +v záložke Prihlásení alebo použitím akcie Pridať v zozname pozvaných osôb (záložka Pozvaní). Vyberte osoby zo zoznamu (hromadne / všetkých ľudí v zozname - naraz je možné pridať maximálne 100 ľudí, avšak opakovane je takto možno pridať ďalších ľudí zo zoznamu dostupných osôb alebo individuálnym výberom kliknutím na plus pri mene), ktoré chcete pridať. Vybrané osoby sa zobrazia v pravej časti okna.

Odstrániť ľudí z výberu je možné individuálne, kliknutím na mínus alebo hromadne všetky osoby naraz: "Odstráň všetkých ľudí z tohto zoznamu".  Po kliknutí na Pridať budú vybrané osoby pridané na podujatie.

 

 

Pozvať iných členov, ktorí majú účet v Tee-pee, je možné cez tlačidlo Pozvať (záložka Informácie) alebo kliknutím na +v záložke Prihlásení a výberom z ponúkaného zoznamu osôb. Danej osobe bude na jej e-mailovú adresu, ktorú má nastavenú vo svojom profile v záložke Nastavenia, zaslaný e-mail s pozvánkou na podujatie. Kliknutím na odkaz v e-maile bude daná osoba automaticky presmerovaná na detail podujatia, na ktoré sa môže prihlásiť kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Po prihlásení sa daná osoba zobrazí v zozname prihlásených ľudí v záložke Prihlásení.

 

 

Po odoslaní pozvánky na podujatie sa pozvané osoby zobrazia v záložke "Pozvaní". Z tohto zoznamu je možné opätovne zaslať osobám/e pozvánku na podujatie (akcia Pozvi znova) alebo ich pridať na podujatie (akcia Pridať).

 

 

Používateľovi s oprávnením "Podujatia v Jednotke/ Modifikácia“ pre podujatie jednotky, v ktorej má pridelené dané oprávnenie a autorovi podujatia sa v zoznamoch osôb zobrazujú časové pečiatky:

 • záložka Prihlásení: dátum a čas pridania/prihlásenia osoby na podujatie,
 • záložka Pozvaní: dátum a čas, kedy bola osoba naposledy pozvaná na podujatie.

Pravidlá pre Pozývanie a Pridávanie osôb na podujatie

 • Pozývanie a Pridávanie osôb na podujatie je viazané na oprávnenie Podujatia v jednotke/Modifikácia.
 • Pozývať a pridávať osoby na podujatie môže autor podujatia (s právom vytvárať podujatia) (aj bez oprávnenia Podujatia v jednotke/Modifikácia).
 • Autor/admin podujatia môže pridávať osoby bez ohľadu na stav/otvorenosť registrácie na podujatie. (Osoby môže pridávať/odoberať aj na podujatie s ukončenou možnosťou registrácie).
 • Pozývanie osôb, Znovu pozvanie osôb, Prihlasovanie a Odhlasovanie na podujatie je možné iba na Podujatia s otvorenou registráciou.

Súkromné podujatie:

 • administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných všetky aktívne osoby z jednotky a jej podradených jednotiek, pre ktorú je podujatie organizované.
 • administrátor/autor podujatia môže na podujatie s otvorenou registráciou pozvať a znovu pozvať všetky aktívne osoby s kontom Teepee z jednotky a jej podradených jednotiek, pre ktorú je podujatie organizované.
 • Zoznam osôb zobrazený vo výbere je obmedzený aj nastavením: či je podujatie určené iba pre registrovaných členov (majú platné členstvo "stav Člen") alebo aj pre nečlenov.

Verejné podujatie:

 • ak je v Administrácii/Podujatia/Nastavenia povolené pridávanie všetkých osôb na verejné podujatie: administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných, všetky aktívne osoby v organizácii (bez ohľadu na oprávnenia).
 • Ak je v Administrácii/Podujatia/Nastavenia povolené pridávanie iba osôb z jednotiek, na ktoré ma používateľ oprávnenie: administrátor/autor podujatia môže pridávať, odoberať, pridať na podujatie osoby zo zoznamu pozvaných iba aktívne osoby z jednotiek, na ktoré má oprávnenie (poznámka: dostupnosť osôb z podradených jednotiek závisí od toho, či sú používateľské roly v jednotkách bez alebo vrátane podradených jednotiek).
 • Zoznam osôb zobrazený vo výbere je obmedzený aj nastavením: či je podujatie určené iba pre registrovaných členov (majú platné členstvo "stav Člen") alebo aj pre nečlenov.
 • Verejné podujatie s otvorenou registráciou: je možné pozvať všetky aktívne osoby s Teepee kontom, bez ohľadu na oprávnenia autora/administrátora podujatia na konkrétne jednotky a bez ohľadu na nastavenia v časti: Administrácia/Podujatia/Nastavenia/Pridávanie ľudí na verejné podujatie.

 

Odhlásenie sa z podujatia

Z Podujatia sa používateľ môže odhlásiť v detaile podujatia kliknutím na tlačidlo Odhlásiť, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu.

Organizátor podujatia má zároveň možnosť odhlásiť prihláseného účastníka v záložke Prihlásení kliknutím na tri bodky a následne kliknutím na Odhlásiť.

 

Zrušenie podujatia

Podujatie je možné zrušiť v detaile podujatia. Následne bude označené ako Zrušené.

Zrušenie udalosti je možné kliknutím na tlačidlo individuálnej akcie ("tri bodky") na udalosti, ktorú chcete zrušiť a výberom možnosti  Zrušiť.

 

 

 

Pri zrušení budú všetci účastníci a pozvané osoby z podujatia odstránení. Účastníkom, ktorí sú aj používatelia Tee-pee príde notifikácia o zrušení podujatia emailom. Email po zrušení podujatia je možné upraviť v časti Administrácia / Nastavenia / Email.

 

 

Podujatie už nebude možné znovu publikovať, iba upraviť. Na zrušené podujatie nie je možné pridávať ani na neho pozývať osoby.

 

Vymazanie podujatia

Vymazať je možné iba podujatie, na ktoré nie sú prihlásení alebo pozvaní žiadni účastníci. V prípade, že na podujatie je už niekto prihlásený alebo pozvaný, podujatie nie je možné vymazať. V takom prípade je najprv potrebné odhlásiť prihlásených účastníkov a až následne podujatie zmazať.

 

 

Pokiaľ je naozaj podujatie potrebné vymazať, je to možné kliknutím na tri bodky vedľa podujatia, ktoré si prajem odstrániť a zvolením možnosti Zmazať. Podujatie bude následne odstránené.

Podujatie je možné vymazať aj v detaile podujatia kliknutím na tri body v pravom hornom rohu a zvolením možnosti Zmazať.

 

 

 

Prezenčná listina

K danému podujatiu je možné si vytlačiť Prezenčnú listinu v PDF formáte so zoznamom všetkých prihlásených účastníkov kliknutím na ikonku tlačiarne v pravom hornom rohu. Môžu tak urobiť tí, čo majú oprávnenie: Podujatia v jednotke/Export účastníkov a prezenčná listina.

 

 

Prezenčnú listinu upravujeme na požiadanie a podľa individuálnych požiadaviek.

 

Export účastníkov podujatia

Z podujatia je možné exportovať účastníkov v tabuľke vo formáte MS Excel v záložke Prihlásení kliknutím na ikonu Excel dokumentu. Môžu tak urobiť tí, čo majú oprávnenie: Podujatia v jednotke/Export účastníkov a prezenčná listina.

 

 

Pre používateľa s oprávnením "Podujatia v jednotke/Export účastníkov a prezenčná listina" sú v podujatiach jednotiek, pre ktoré má toto oprávnenie pridelené, v zoznamoch prihlásených a pozvaných osôb viditeľné kontaktné údaje (tel. číslo a emailová adresa, ak ich osoby majú v profiloch vyplnené) pre všetky osoby v danom podujatí.

 

Filtrovanie účastníkov a pozvaných osôb

V zozname prihlásených a pozvaných osôb na podujatie sa osoby zobrazujú v abecednom poradí podľa priezvisk. Účastníkov podujatia a pozvané osoby v týchto zoznamoch je možné filtrovať podľa parametrov: Jednotky a Členovia podradených jednotiek.

 

 

Hromadné odstránenie účastníkov z podujatia

Zo zoznamu prihlásených osôb na podujatie je možné okrem použitia individuálnej akcie pre konkrétnu osobu, odstrániť prostredníctvom hromadnej akcie "Odhlásiť" hromadne vyšší počet účastníkov podujatia. Zvoľte osoby, ktoré chcete odhlásiť z podujatia, v trojbodkovom menu v hromadnej akcii kliknite na Odhlásiť a potvrďte Ohlásenie.