Osoby s nejakými funkciami v jednotke je možné vyhľadať v záložke, zozname vyhľadať pomocou poľa “Hľadať” (pomocou mena, priezviska, čísla člena, primárneho kontaktného e-mailu alebo registračného e-mailu).

 

Pridanie funkcie

Zvoľte si jednotku, na ktorú máte oprávnenie administrátora. Prejdite na záložku Funkcie a kliknite na „+“.

V okne “Pridať funkciu” vyplňte povinné polia označené hviezdičkou. Funkciu je možné pridať aj osobe, ktorá nie je členom danej jednotky, prípadne jej podriadenej jednotky. Pokiaľ nie je členom žiadnej jednotky, je potrebné ju do jednotky najprv pridať. Po zvolení Funkcie a Dátumu začatia Funkcie kliknite na Uložiť.

 

 

Informácie o členstve v jednotkách a funkciách osoby nájdete v profile osoby v záložke Členstvo.

 

 

Situácie, kedy nie je možné funkciu prideliť:

  • Funkcia je jedinečná v jednotke – túto funkciu je možné v jednotke pridať max. jednej osobe a danú funkciu už nejaká osoba na dané obdobie pridelenú má.
  • Vek osoby, ktorej chcete priradiť funkciu, nezodpovedá požiadavkám na minimálny vek pre túto funkciu

Bližšie informácie o jedinečnosti funkcii a minimálnom veku funkcie v kap. Administratíva / Členstvo / Funkcie.

 

Upravenie, ukončenie a zmazanie funkcie v jednotke

Ak chcete upraviť funkciu pre osobu v jednotke, prejdite na danú Jednotku, záložku Funkcie a kliknite na tlačidlo individuálna akcia („tri bodky“) vedľa mena osoby a vyberte položku Upraviť funkciu alebo Ukončiť funkciu. V prípade ukončenia funkcie zadajte Dátum ukončenia funkcie a  tomuto dátumu bude funkcia osoby v jednotke ukončená.

Pokiaľ bol záznam o funkcii osoby v jednotke pridaný omylom, je možné ho zmazať v profile danej jednotky v záložke Funkcie. Kliknite na tri bodky vedľa funkcie, ktorú si prajete zmazať a vyberte Vymazať funkciu. Následne bude záznam o funkcii danej osoby v jednotke zmazaný.

 

 

Budúce / ukončené funkcie

V zozname funkcií v jednotke sú zobrazované ,”budúce funkcie”, t. j. funkcie s dátumom začiatku platnosti novším ako je aktuálny dátum. Zobrazujú sa šedo podfarbené. V deň, kedy nadobudnú platnosť sú automaticky presunuté medzi platné funkcie. Funkcie, ktoré boli ukončené, sa tiež objavia svetlo šedou farbou.

 

 

1 – súčasná funkcia, 2 – budúca funkcia, 3 – ukončená. Funkcia (aktuálny dátum bol v čase vyhotovenia 25.9.2020)