Ak jednotka združuje zdravotne znevýhodnených, je možné nastaviť jej ZŤP status na Áno. V tom prípade, ak je pridaná nejaká osoba do takejto jednotky, jej ZŤP status bude automaticky nastavený tiež na ZŤP. Zároveň bude možné aj tejto osobe automaticky pripísať aj ZŤP poplatok pri registrácii. ZŤP status jednotky je možné zmeniť kedykoľvek. Po takejto zmene statusu jednotky sa ZŤP statusy osôb v jednotke však musia meniť jednotlivo.