Po potvrdení platnej a správnej e-mailovej adresy pre registráciu alebo užívateľského mena v okne “Zistenie Prihlasovacieho mena a reset hesla” dostane používateľ verifikačný e-mail s pokynmi na obnovenie hesla.

Upozorňujeme, že ak bola osoba zablokovaná z dôvodu 5 nesprávnych pokusov o prihlásenie, v tomto prípade nebude možné obnoviť heslo. Ak chcete účet odblokovať, buď používateľ počká na automatické odblokovanie (nastavené organizáciou v sekcii Administrácia / Nastavenia / Systém) alebo sa obráti sa na správcu jednotky, ktorý by mal mať možnosť ho odblokovať.

Nové heslo musí pozostávať minimálne z 8 znakov vrátane najmenej jedného veľkého písmena, jedného malého písmena a čísla. Po vytvorení hesla sa používateľ môže prihlásiť k účtu pomocou novovytvoreného hesla.