Minimálny vek používateľa systému 

Minimálny vek, ktorý musí používateľ dosiahnuť, aby mohol dať súhlas alebo aby využil niektoré funkcie systému. Minimálny vek sa počíta od dátumu narodenia používateľa. Minimálny vek je predvolene nastavený na 16 rokov. Od tohto veku závisí aj typ súhlasu, ktorý daná osoba udeľuje.

Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch 

Ide o vek, ktorý musí používateľ dosiahnuť, aby mohol upraviť, a pridať zákonných zástupcov.

Ak je užívateľ mladší ako “Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch” používateľ má právo pridať podrobnosti o zákonných zástupcoch pomocou znaku „+“ v hornej časti stránky.

Keď užívateľ dosiahne “Maximálny vek používateľa pre modifikáciu údajov o jeho zákonných zástupcoch“ už nebude možné pridať žiadneho zákonného zástupcu a záložka „Zákonní zástupcovia“ sa v profile tejto osoby prestane zobrazovať

Doba uzamknutia účtu (v hodinách)

Koľko hodín musí používateľ počkať po tom, ako sa 5 krát pokúšal nesprávne prihlásiť do systému. Je možné, že administrátor manuálne odomkne používateľa pred uplynutím tohto obdobia.

Doba platnosti odkazu pre obnovenie hesla (v hodinách) 

Koľko hodín je platný odkaz, ktorý bol zaslaný systémom používateľovi, ktorý zabudol heslo a požiadal o jeho obnovenie.

Doba platnosti registračnej linky (v hodinách)

Koľko hodín je platný registračný odkaz, ktorý bol zaslaný systémom používateľovi, aby dokončil registráciu

Doba platnosti aktivačnej linky (v hodinách)

Koľko hodín je platný aktivačný odkaz, ktorý im bol zaslaný po registrácii. Účet je možné aktivovať používateľom prostredníctvom tohoto aktivačného odkazu v e-maile alebo prostredníctvom administrátorka na záložke Používatelia v jednotke, do ktorej daná osoba patrí, alebo prostredníctvom jej profilu cez tlačidlo v pravej hornej časti stránky.

Maximálny počet záznamov v exporte údajov 

Pre optimalizáciu systému je možné si zadefinovať pri akom počte záznamovv časti Reporty (Ľudia, Jednotky)  je možné vygenerovať .xls súbor

 

Pre uloženie zmien kliknite na tlačidlo Uložiť nastavenia.