Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[VYLEPŠENIE] Úprava logiky automatického odoberania súhlasov

V súlade s požiadavkami GDPR bola upravená logika odoberania súhlasov osôb nasledovne:

 • ak je osobe, ktorá má udelené súhlasy ukončené členstvo použitím akcie „Ukončiť členstvo v organizácii“ (cez profil osoby alebo cez individuálne/hromadné akcie v zozname ľudí v jednotke), udelenie súhlasov nebude zrušené. (Súhlasy ostávajú udelené).
 • Ak je osobe, ktorá má udelené súhlasy ukončené členstvo použitím akcie „Ukončiť Jednotku“, pre jednotku, v ktorej má primárne členstvo, členstvo v organizácií bude ukončené, ale udelenie súhlasov nebude zrušené. (Súhlasy ostávajú udelené).
 • Ak je osobe odvolaný povinný súhlas priamo z jej profilu (záložka GDPR), členstvo v organizácií bude ukončené a odvolaný je len daný súhlas, ostatné súhlasy ostávajú udelené.
 • Poznámka: Pre zrušenie/odvolanie udelených súhlasov musia následne neaktívne osoby kontaktovať administrátora jednotky, resp. osobu, ktorá má právo spravovať súhlasy takejto osoby.
 • Ak je neaktívnej osobe alebo aktívnej osobe podľa podľa prvých dvoch bodov odobraný súhlas, notifikačný email o odvolaní súhlasov nebude zaslaný.

Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Ľudia v jednotke,  SPRÁVA POUŽIVATEĽOV/Ukončenie členstva osoby na úrovni organizáciePROFIL/GDPR súhlasy osoby.

 

[NOVÉ] Frekvencia zasielania notifikácií

 • V záložke Notifikácie v Profile osoby bola pridaná možnosť pre každý z typov notifikácii nastaviť frekvenciu zasielania.
  • Dostupné frekvencie zasielania notifikácií: Nikdy (preddefinovaná možnosť), Vždy, DenneTýždenne.
  • V prípade nastavenia frekvencie notifikácii: Vždy, logika zasielania notifikácií ostáva nezmenená.
  • V prípade nastavenia frekvencie: Denne, budú vybrané notifikácie odoslané naraz v preddefinovaný čas (aktuálne o 3:00 nasledujúci deň)
  • V prípade nastavenia frekvencie: Týždenne, budú vybrané notifikácie odoslané naraz v preddefinovaný deň a čas (aktuálne: vždy v pondelok o 3:00, kedy systém sumarizuje predchádzajúci týždeň od pondelka do nedele).
  • Pre notifikáciu: Platnosť registračnej linky vypršala nie je dostupná frekvencia: Vždy!
  • Administrácia notifikácia - pre typy frekvencie: Denne a Týždenne je editovanie textu emailov obmedzené. Znenie emailov je preddefinované a je možné ich upravovať iba s obmedzeniami.
  • Pre typy frekvencii: Denne a Týždenne je odosielaný hromadný email.
  • Administrácia notifikácii – Automatické nastavenia notifikácie pre používateľa s rolou – ak je pre notifikáciu zapnuté automatické zapnutie pre používateľa s rolou, po pridelení/editovaní používateľskej roly používateľa mu bude automaticky pre takúto notifikáciu nastavená frekvencia zasielania:
  • Administrácia notifikácii – možnosť zadefinovať znenie emailov pre typ frekvencie - Every time bez obmedzení

Prečítajte si viac v časti: ADMINISTRÁCIA - NASTAVENIA/Administrácia notifikácií a PROFIL/Notifikácie.

 

[VYLEPŠENIE] Nové dostupné parametre pre administráciu Notifikácii

Pre jednotlivé typy notifikácií boli doplnené nové parametre, ktoré je možné použiť pri úprave znenia notifikácii (zaslaných emailov)  a úprava logiky použitia pôvodných parametrov nasledovne:

 • Pre typ notifikácie „Nová jednotka“ a frekvenciu: Vždy:
  • Nový parameter #ORG_UNIT_LINK# (URL linka na profil jednotky).
  • Nový parameter #ORG_UNIT_ID# (Číslo(ID) jednotky).
  • Ostatné parametre zachované.

 

 • Pre typ notifikácie „Nová jednotka“ a frekvenciu DenneTýždenne:
  • Vytvorený univerzálny parameter #LIST# - Zoznam, ktorý zahŕňa zadefinované parametre a text a je v nasledujúcom formáte: „Pod nadradenou jednotkou *PARENT_ORG_UNIT_NAME* vznikla nová jednotka *ORG_UNIT_NAME* (*ORG_UNIT_LINK*) typu *ORG_UNIT_TYPE*, vytvorená užívateľom *CREATED_BY_NAME*.“  
  • Legenda parametrov obsiahnutých v hlavnom parametri #LIST#:
   • *PARENT_ORG_UNIT_NAME* (Názov nadradenej jednotky),
   • *ORG_UNIT_NAME*(Názov jednotky),
   • *ORG_UNIT_LINK* (URL linka na profil jednotky),
   • *ORG_UNIT_TYPE* (Typ jednotky),
   • *CREATED_BY_NAME* (Vytvoril).
  • Pôvodný parameter, ktorý je možné použiť: #FIRST_NAME#  (Krstné meno príjemcu)
  • Ostatné zobrazené parametre majú len informatívny charakter a nie je možné ich použiť pri vytváraní tela emailu.

 

 • Pre typ notifikácie „Priradenie funkcie v jednotke“ a frekvenciu Vždy:
  • Nový parameter #ORG_UNIT_LINK# (URL linka profilu jednotky).
  • Nový parameter #ORG_UNIT_ID# (Číslo(ID) jednotky).
  • Nový parameter #MEMBER_ID# (Číslo člena).
  • Nový parameter #PERSON_ID# (ID Osoby).
  • Nový parameter #PERSON_LINK# (Linka na profil osoby).
  • Ostatné parametre zachované.

 

 • Pre typ notifikácie „Priradenie funkcie v jednotke“ a frekvenciu DenneTýždenne:
  • Vytvorený univerzálny parameter #LIST# - Zoznam, ktorý zahŕňa zadefinované parametre a text a je v nasledujúcom formáte: „Používateľ *CREATED_BY_NAME* priradil osobe *ASSIGNED_TO* (*MEMBER_ID*) novú funkciu *ORG_UNIT_FUNCTION* v *ORG_UNIT_NAME* (*ORG_UNIT_ID*) platnú od *VALID_FROM*. Navštív profil osoby: *PERSON_LINK*.“
  • Legenda parametrov obsiahnutých v hlavnom parametri #LIST#:
   • *CREATED_BY_NAME* (Vytvoril),
   • *ASSIGNED_TO* (Priradená používateľovi),
   • *MEMBER_ID* (Číslo člena),
   • *ORG_UNIT_FUNCTION* (Názov funkcie),
   • *ORG_UNIT_NAME* (Názov jednotky),
   • *ORG_UNIT_ID* (Číslo jednotky),
   • *VALID_FROM* (Platná od),
   • *PERSON_LINK* (Linka na profil osoby).
  • Pôvodný parameter, ktorý je možné použiť: #FIRST_NAME#  (Krstné meno príjemcu).
  • Ostatné zobrazené parametre v Legende majú len informatívny charakter a nie je možné ich použiť pri vytváraní tela emailu.

 

 • Pre typ notifikácie „Používateľ odvolal súhlas“ a frekvenciu Vždy:
  • Nový parameter #ORG_UNIT_LINK# (URL linka profilu jednotky).
  • Nový parameter #ORG_UNIT_ID# (Číslo(ID) jednotky).
  • Nový parameter #ORG_UNIT_NAME# (Primárna jednotka osoby, ktorá zrušila súhlas).
  • Nový parameter #MEMBER_ID# (Číslo člena).
  • Nový parameter #PERSON_ID# (ID Osoby).
  • Nový parameter #PERSON_LINK# (Linka na profil osoby).
  • Nový parameter #CONSENT_REVOKED_BY# (Meno a priezvisko osoby, ktorá odobrala súhlas).
  • Ostatné parametre zachované.

 

 • Pre typ notifikácie „Používateľ odvolal súhlas“ a frekvenciu DenneTýždenne:
  • Vytvorený univerzálny parameter #LIST# - Zoznam, ktorý zahŕňa zadefinované parametre a text a je v nasledujúcom formáte: „Člen tvojej jednotky (*ORG_UNIT_LINK*) *PERSON_NAME* (*MEMBER_ID*) odobral nasledujúci súhlas súvisiaci so spracovaním osobných údajov: *CONSENT_NAME*. Súhlas bol odobraný osobou *CONSENT_REVOKED_BY*. Navštív profil osoby: *PERSON_LINK*.“
  • Legenda parametrov obsiahnutých v hlavnom parametri #LIST#:
   • *ORG_UNIT_LINK* (URL linka na profil jednotky),
   • *PERSON_NAME* (Meno osoby, ktoré odobrala súhlas),
   • *MEMBER_ID* (Číslo člena),
   • *CONSENT_NAME* (Názov súhlasu ktorý, bol odvolaný),
   • *CONSENT_REVOKED_BY*. (Meno a priezvisko osoby, ktorá odobrala súhlas),
   • *ORG_UNIT_TYPE* (Typ jednotky),
   • *CREATED_BY_NAME* (Vytvoril),
   • *PERSON_LINK*. (Linka na profil osoby).
  • Pôvodný parameter, ktorý je možné použiť: #FIRST_NAME#  (Krstné meno príjemcu).
  • Ostatné zobrazené parametre v Legende majú len informatívny charakter a nie je možné ich použiť pri vytváraní tela emailu.

 

 • Pre typ notifikácie „Platnosť registračnej linky vypršala“ a frekvenciu DenneTýždenne:
  • Vytvorený univerzálny parameter #LIST# - Zoznam, ktorý zahŕňa zadefinované parametre a text a je v nasledujúcom formáte:
   • *USER_NAME* (*MEMBER_ID*) nevyplnil registračný formulár a registračný odkaz vypršal. Registrácia sa týkala jednotky *ORG_UNIT_NAME* (*ORG_UNIT_LINK*). Navštív profil osoby: *PERSON_LINK*.
  • Legenda parametrov obsiahnutých v hlavnom parametri #LIST#:
   • *MEMBER_ID* (Číslo člena),
   • *USER_NAME* (Meno a priezvisko používateľa),
   • *ORG_UNIT_NAME* (Názov jednotky),
   • *ORG_UNIT_LINK* (URL linka na profil jednotky),
   • *PERSON_LINK* (Linka na profil osoby).
  • Pôvodný parameter, ktorý je možné použiť: #FIRST_NAME# (Krstné meno príjemcu)
  • Ostatné zobrazené parametre v Legende majú len informatívny charakter a nie je možné ich použiť pri vytváraní tela emailu.

Prečítajte si viac v časti: ADMINISTRÁCIA -NASTAVENIA/Administrácia notifikácii.

 

Úlohy

Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníkov.

 

Oprava chýb

Oprava ďalších drobných chýb.