Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

 

[VYLEPŠENIE] Zobrazovanie primárnej jednotky v profile osoby

 • Pre špecifický prípad, kedy má osoba priradené primárne členstvo na najvyššej úrovni organizácie (napr. SLSK – Ústredie), bude osobe zobrazovaná táto jeho primárna jednotke v profile osoby na mieste zobrazujúcom hierarchiu jednotiek.
 • Pre osoby, ktoré majú primárne členstvo v nižších úrovniach jednotiek logika zobrazovania ostáva zachovaná – to zn. , že zobrazovaná hierarchia nadradených jednotiek primárnej jednotky neobsahuje najvyššiu úroveň jednotky v organizácii. (napr. SLSK-ústredie).

Prečítajte si viac v časti: PROFIL/O profile osoby.

 

[ZMENY] Upravené logika vyhľadávania osôb pri pozívaní/pridávaní osôb na podujatie

 • Pri vyhľadávaní osôb pri pozívaní/pridávaní osôb na podujatie bola upravená logika vyhľadávania:
  • Pri vyhľadávaní osôb podľa jednotky, systém vyhľadá osoby/členov, ktorí majú v danej jednotke primárne alebo bežné členstvo (to zn. všetkých členov jednotky bez ohľadu na typ členstva)

Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA/Detail a akcie podujatia a PODUJATIA/Nové podujatie.

 

Úlohy

 • Nové prostredie a preklady pre Azerbajdžan.
 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre Litvu.
 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre Poľsko.
 • Aktualizácia a doplnenie nových prekladov pre maďarskú jazykovú verziu.
 • Špecifické úpravy dát v databáze podľa požiadaviek zákazníkov.

 

Oprava chýb

 • [Zoznam osôb v jednotke] - Oprava špecifických prípadov nesprávneho zobrazovania primárneho členstva.
 • [Zoznam všetkých osôb v organizácii] - Oprava špecifickej chyby pri stránkovaní 500 a 1000 záznamov na jednu stranu (posledný záznam bol prázdny)
 • [Zobrazovanie záznamov v zoznamoch] - Oprava stránkovania a zobrazovania záznamov v prípade ak boli z poslednej strany odstránené všetky položky.
 • [Podujatia] - Oprava vyhľadávania osôb pri pridávaní/pozývaní osôb na podujatie, aby pri zadaní výrazu vyhľadávalo zhodu podľa mena osoby aj jednotky. Oprava ďalších drobných chýb.