Vylepšenia a nové funkcie systému Tee-pee

[NOVÉ] Registrácie

 • Rozšírenie detailu registrácie o údaje ako napr.: Kto a kedy registráciu vytvoril, vykonal zmeny, schválil / zamietol, dátum zlúčenia.
 • Pridaná možnosť vyhľadávať osoby v zozname osôb v Registrácii.
 • V zozname registrácii v jednotke, pridané zobrazovanie údaje: Jednotka registrácie (Názov jednotky, v ktorej bola registrácia vytvorená).
 • Úprava zoraďovania registrácií v zozname: 1. podľa registračných období od najaktuálnejšieho, 2. v rámci konkrétneho registračného obdobia podľa dátumu ,,vytvorenia/zmeny registrácie,,
 • (Prečítajte si viac v časti: JEDNOTKY/Individuálna a hromadná registrácia členov.

[VYLEPŠENIE] Dizajn

 • Úprava a zjednotenie zobrazovania checkboxov (zaškrtávacích políčok) v celom systéme.

[NOVÉ] Reporty - Ľudia

 • rozšírenie možností zobrazovať údaje v časti Report - Ľudia o stĺpce: Ukončené funkcie, Program, Ocenenia, Používateľské roly, Údaje o Zákonných zástupcoch (doťahované z údajov ZZ z profilu osôb, pre ktoré sa táto záložka zobrazuje).
 • (Prečítajte si viac v časti: Reporty/Reporty o osobách.)

[NOVÉ] Reporty - Jednotky

 • rozšírenie možností zobrazovať údaje v časti Report - Jednotky o údaje ako sú kontakty jednotky, adresy, vybrané údaje o členoch v jednotke, funkcie v jednotke a ďalšie.  (Zoznam všetkých novo pridaných stĺpcov nájdete v časti: Reporty/Reporty jednotiek.)

[NOVÉ] Podujatia

 • Úprava dizajnu a zobrazenia panelu pri pridávaní a pozývaní osôb na podujatie (napr. možnosť hromadne pridať viac osôb). (Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA / Detail a akcie podujatia.)
 • Pri vytváraní / editovaní podujatia možnosť pridať kontaktnú osobu, kontaktný telefón a email. (Ak sú údaje vyplnené, následne sa zobrazia v detaily podujatia). (Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA / Nové podujatie.)
 • Zmena verejného podujatia na súkromné -  Pri pokuse o zmenu podujatia z verejného na súkromné prebehne kontrola prihlásených osôb. V prípade, ak sú na podujatie prihlásené osoby mimo jednotky (a jej podradených jednotiek), systém vyzve používateľa, aby dané osoby odstránil. (Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA / Nové podujatie.)
 • Zoznam prihlásených osôb na podujatie (záložka Prihlásení v detaily podujatia)  - upravené radenie podľa abecedného poradia.
 • Zoznam prihlásených osôb na podujatie - pridaná možnosť hromadne odstrániť osoby z podujatia.
 • Zoznam prihlásených osôb na podujatie  - Pridaná možnosť filtrovať prihlásených osoby podľa parametrov: Jednotky (resp. zobraziť podradené jednotky). (Prečítajte si viac v časti: PODUJATIA / Detail a akcie podujatia.)

[NOVÉ] Profil Osoby

 • Závislosť možnosti zobraziť hierarchiu jednotiek pod menom osoby v profile osôb, na ktoré má administrátor právo zmenená - zobrazenie hierarchie jednotiek je podmienené priradením oprávnenia: "Profil Osoby / Zobrazenie".
 • Záložka Údaje - pridané nové pole "ID osoby", do ktorého sa doťahuje jedinečné číslo osoby v systéme (zobrazujúcom sa napr. v URL linke danej osoby.
 • Záložka Údaje - pridané nové pole "Vlaková Karta (Č. registr.). (Prečítajte si viac v časti: PROFIL / Údaje o osobe.)

[VYLEPŠENIE] Profil Jednotky / Záložka Bankové účty

 • Pole IBAN nastavené ako povinné.
 • Pridaná "Maska", čo znamená, že IBAN je potrebné  zadať v predpísanom IBAn formáte SK00 0000 0000 ....

Oprava chýb

 • Oprava vybraných chýb vo filtrovaní údajov v časti Reporty/Ľudia.
 • Oprava vybraných chýb vo filtrovaní údajov v časti Reporty/Jednotky.
 • Oprava ďalších zaznamenaných chýb.